Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Begrippenlijst rond educatie en laaggeletterdheid

Geplaatst op 12-09-2017

In het werkveld van de volwasseneneducatie, laaggeletterdheid en inburgering worden veel begrippen gebruikt. In de praktijk blijkt er regelmatig onduidelijkheid te bestaan over de betekenis van bepaalde terminologie. Mensen...
Lees verder »

Rapport evaluatie wetswijziging WEB naar de Kamer

Geplaatst op 08-09-2017

In 2015 is de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd. Gemeenten hebben enerzijds een grotere bestedingsvrijheid gekregen voor de middelen die zij ontvangen om taal- en rekenopleidingen in te kopen voor laaggeletterden...
Lees verder »

Nieuwe subsidiemogelijkheid binnen Tel mee met Taal

Geplaatst op 08-09-2017

Vanaf begin 2018 ontstaat een nieuwe subsidiemogelijkheid binnen het programma “Tel mee met Taal”.  De bestaande subsidieregeling, die taalscholing van laagtaalvaardige werknemers en de uitvoering van regionale en lokale...
Lees verder »

Educatiebudget nog niet in gemeentefonds

Geplaatst op 27-02-2017

Minister Bussemaker heeft afgelopen vrijdag 24 februari een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin zij haar besluit mededeelt om het educatiebudget nog niet per 1 januari 2018 over te hevelen naar...
Lees verder »

Latest Tweets

  Twitter

  Partners


  Adressen

  Bezoekadres:
  Horaplantsoen 20
  6717 LT
  EDE

  Postadres:
  Postbus 7001
  6710 CB
  EDE