Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Tel mee met Taal en de subsidieregeling worden verlengd!

Geplaatst op 26-03-2018

De Minister van OCW verstuurde vandaag een brief aan de Kamer in reactie op het verzoek om uitvoering van de motie Rog en Bergkamp. In deze brief kondigt zij aan dat...
Lees verder »

Advies digitale vaardigheden ve

Geplaatst op 21-03-2018

Het advies eindtermen digitale vaardigheden is in de zomer van 2017 opgeleverd. Op basis daarvan zijn de opleidingen digitale vaardigheden middels een ministeriële regeling toegevoegd aan de WEB. Vanaf...
Lees verder »

Kamerbrief voortgang Tel mee met Taal

Geplaatst op 28-11-2017

Het programmateam Tel mee met Taal heeft op 24 november een brief aan de Kamer gestuurd om hen te informeren over de stand van zaken rond het Programma Tel...
Lees verder »

Magazine Doe mee(r) met taal! 20 november

Geplaatst op 28-11-2017

Met bijna 600 deelnemers was de Meervaart in Amsterdam goed gevuld met belangstellenden en betrokkenen uit alle domeinen rond laaggeletterdheid en volwasseneneducatie. Magazine on the spot heeft van het congres...
Lees verder »

Latest Tweets

    Twitter

    Partners