Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Verzorg een workshop/poster op de conferentie Tel mee met Taal op 23 juni!

Geplaatst op 09-03-2016

De drie ministeries (OCW, SZW, VWS) van het Actieprogramma Tel mee met Taal nodigen u uit om een voorstel in te dienen voor een workshop of posterpresentatie op de...
Lees verder »

Onderzoek evaluatie wetswijziging WEB

Geplaatst op 22-02-2016

Per 1 januari 2015 is een wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) van kracht geworden. Gemeenten hebben hiermee een grotere bestedingsvrijheid gekregen voor de middelen die zij...
Lees verder »

Handvatten voor beleid voor een regionale aanpak van scholing basisvaardigheden.

Geplaatst op 12-02-2016

Project in het kader van het Nationaal Coördinatorschap Adult Learning 2015. CINOP Publieke Programma’s De Europese Commissie stelt jaarlijks of tweejaarlijks subsidie aan de lidstaten beschikbaar voor projecten in...
Lees verder »

Onderzoek evaluatie WEB

Geplaatst op 09-02-2016

Per 1 januari 2015 is een wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) van kracht geworden. Gemeenten hebben hiermee een grotere bestedingsvrijheid gekregen voor de middelen die zij...
Lees verder »

Latest Tweets

  Twitter

  Partners


  Adressen

  Bezoekadres:
  Horaplantsoen 20
  6717 LT
  EDE

  Postadres:
  Postbus 7001
  6710 CB
  EDE