Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Nieuwsarchief

Onderzoek evaluatie wetswijziging WEB

Geplaatst op 22-02-2016

Per 1 januari 2015 is een wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) van kracht geworden. Gemeenten hebben hiermee een grotere bestedingsvrijheid gekregen voor de middelen die zij...
Lees verder »

- Handvatten voor beleid voor een regionale aanpak van scholing basisvaardigheden.

Onderzoek evaluatie WEB

Geplaatst op 09-02-2016

Per 1 januari 2015 is een wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) van kracht geworden. Gemeenten hebben hiermee een grotere bestedingsvrijheid gekregen voor de middelen die zij...
Lees verder »

Lees- en schrijfmethode Succes! verschenen

Geplaatst op 19-11-2015

In opdracht van Stichting Lezen & Schrijven heeft de Vu-NT2 de nieuwe papieren lees- en schrijfmethode Succes! gemaakt.
Lees verder »

Raamwerk docent Basisvaardigheden gereed

Geplaatst op 23-09-2015

Medio 2015 bestaat er geen opleiding of nascholing tot docent basisvaardigheden breed.  Er zijn wel competentieprofielen voor docenten in de volwasseneneducatie, die betrekking hebben op onderdelen van de basisvaardigheden (NT2, NT1,...
Lees verder »

WEB budgetten 2016 bekend

Geplaatst op 23-09-2015

DUO heeft de WEB Educatie budgetten 2016 bekendgemaakt op hun site. Evenals vorig jaar zijn de budgetten per regio en de opbouw van het regiobudget te zien.
Lees verder »

Handreiking en modelteksten Wet Taaleis Participatiewet en Besluit Taaltoets gereed

Geplaatst op 14-09-2015

De Wet Taaleis Participatiewet en het Besluit Taaltoets treden gelijktijdig in werking op 1 januari 2016. De Programmaraad (VNG, Divosa, UWV, Cedris) krijgt veel uitvoeringsvragen van gemeenten
Lees verder »

Besluit Taaltoets Participatiewet gepubliceerd in Staatscourant

Geplaatst op 09-06-2015

Het besluit Taaltoets Participatiewet dat hoort bij de Wet Taaleis is gepubliceerd in de Staatscourant. Het Steunpunt ve werkt samen met Stimulansz in opdracht van de Programmaraad (VNG, Divosa,...
Lees verder »

Algemeen overleg Tel mee met Taal op 4 juni

Geplaatst op 02-06-2015

De Tweede Kamer bespreekt 4 juni in het Algemeen Overleg ‘Laaggeletterdheid’ de beleidsbrief ‘Actieprogramma Tel mee met Taal’.  De ministeries OCW,SZW en VWS werken hierin samen aan de landelijke ondersteuning...
Lees verder »

- Update Analyse leer- en toetsmiddelen ve beschikbaar!

Wet Taaleis en AMvB Taaltoets treden 1 januari 2016 in werking

Geplaatst op 24-04-2015

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft gehoor gegeven aan het dringende verzoek van de VNG om gemeenten voldoende tijd te geven voor invoering van de Wet Taaleis in de Participatiewet...
Lees verder »

Uitnodiging Kick off bijeenkomst Tel mee met Taal 19 juni

Geplaatst op 23-04-2015

Het programmateam Tel mee met Taal organiseert op 19 juni een kick off bijeenkomst. De volledige tekst van de uitnodiging kunt u hier bekijken: Uitnodiging Kick Off Bijeenkomst Tel...
Lees verder »

Presentatie rekenen beschikbaar voor deelnemers trainingen standaarden en eindtermen

Geplaatst op 02-04-2015

Deelnemers aan de training standaarden en eindtermen voor docenten en niet-docenten kunnen de presentatie rekenen  hier downloaden: 20150331_workshop_rekenen.
Lees verder »

Kamerbrief Laaggeletterdheid verstuurd door OCW, VWS en SZW

Geplaatst op 10-03-2015

De ministeries van OCW, VWS en SZW hebben op 6 maart gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer gestuurd 
Lees verder »

Plaats in de trainingen standaarden en eindtermen!

Geplaatst op 04-03-2015

Het Steunpunt ve organiseert trainingen voor mensen die deelnemers aan cursussen Nederlandse taal en rekenen lesgeven of direct begeleiden bij de cursus. In de trainingen leert u te werken met...
Lees verder »

Latest Tweets

    Twitter

    Partners