Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Nieuwsarchief

Vervroegde evaluaties aangeboden aan de Tweede Kamer

Geplaatst op 16-02-2015

De evaluaties van het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015 en van het Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 en het impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven op het gebied van sociale inclusie en...
Lees verder »

Herziene aanvraagprocedure diploma-erkenning gepubliceerd in de Staatscourant

Geplaatst op 11-02-2015

De herziene aanvraagprocedure diploma-erkenning overige educatie is gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt het document hier downloaden: stcrt-2015-3462 aanvraagprocedure diploma-erkenning . De tabel met opleidingen is aangepast en de lijst...
Lees verder »

Trainingen standaarden en eindtermen ve voor aanbieders ve

Geplaatst op 10-02-2015

In de nieuwe WEB zijn de Standaarden en eindtermen ve nog steeds opgenomen als kader voor de toegestane opleidingen
Lees verder »

Budgetten 2015 bekend!

Geplaatst op 22-10-2014

De budgetten educatie voor 2015 zijn bekend. U kunt ze vinden via www.duo.nl> zakelijk > BVE. Voor het gemak hierbij ook de directe links naar de relevante pagina’s: Directe link...
Lees verder »

Handreiking educatie voor gemeenten gepubliceerd

Geplaatst op 13-10-2014

Met de invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) op 1 januari 2015 komt er veel op gemeenten af. De handreiking ‘Meer mogelijkheden: De transitie van educatie naar het sociaal...
Lees verder »

Kennisbasis voor ve op toegankelijke wijze beschikbaar!

Geplaatst op 07-03-2014

Met de lancering van het ve-deel van de websites www.canonberoepsonderwijs.nl en www.bvekennis.nl is er nu een toegankelijke kennisbasis ve/laaggeletterdheid voor professionals, beleidsmakers, onderzoekers en belangstellenden.
Lees verder »

Flitsbericht 2013 nr 12

Flitsbericht 2013 nr 12
Geplaatst op 01-10-2013

Indien deze nieuwsbrief niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie. Steunpunt taal en rekenen ve Het Steunpunt taal en rekenen ve is een initiatief van...
Lees verder »

Opbrengsten conferenties ‘handreiking ve’ op 22 en 24 mei

Geplaatst op 03-06-2013

De handreiking ve is eind mei gelanceerd op twee conferenties voor docenten.
Lees verder »

- Handreiking bij de standaarden en eindtermen volwasseneneducatie te downloaden

Nader besluit minister over de toekomst van de educatie

Geplaatst op 17-05-2013

Op 16 mei heeft de minister van OCW de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over haar besluit ten aanzien van de toekomst van de educatie.
Lees verder »

Call for proposals vanuit de Europese Commissie rond laaggeletterdheid

Geplaatst op 07-05-2013

De Europese commissie heeft vanuit het Europees beleidsnetwerk van nationale organisaties voor alfabetisme (High Literacy Groups) een openbare oproep
Lees verder »

Flitsbericht 6 ve- conferentie ‘Handreiking bij de standaarden en eindtermen ve’

Geplaatst op 04-04-2013

  Op woensdag 22 en vrijdag 24 mei 2013 organiseert het Steunpunt taal en rekenen ve een conferentie
Lees verder »

Monitor Laaggeletterdheid 2013 van de bibliotheken

Geplaatst op 18-02-2013

Veel bibliotheken zetten zich inmiddels actief in voor de bestrijding van laaggeletterdheid.
Lees verder »

Bestuurlijk overleg Minister, VNG en MBO Raad op 25 februari

Geplaatst op 07-02-2013

Het vervolg van het bestuurlijk overleg tussen de Minister van Onderwijs, de VNG en de MBO Raad is gepland op 25 februari 2013. Onderwerp van gesprek is in ieder...
Lees verder »

Kamervragen gesteld over budgetverdeling en situatie ROC’s

Geplaatst op 04-02-2013

Kamerlid Smits(SP) stelde Kamervragen over de situatie bij de ROC’s ten gevolge van de budgetverdeling 2013.
Lees verder »

Latest Tweets

    Twitter

    Partners