Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Analyse leer- en toetsmiddelen ve beschikbaar

Geplaatst op 17-12-2012

Het Steunpunt ve heeft een inventarisatie laten uitvoeren naar materialen en toetsen die recent in de volwasseneneducatie gebruikt worden voor Nederlandse taal (met name NT1), rekenen en digitale vaardigheden. Deze inventarisatie is aan de hand van de standaarden en eindtermen ve geanalyseerd en gecategoriseerd.   Zo is een overzicht ontstaan van de toepasbaarheid van verschillende materialen en toetsen op de verschillende niveaus en ontstaat inzicht in lacunes in het aanbod. Op deze lacunes kan door materiaal- en toetsontwikkelaars worden ingespeeld, en ook het Materialenontwikkelplan vanuit het Programma Taal voor het Leven kan hiermee rekening houden.  Uiteraard is het ontstane overzicht een momentopname. Via deze link kan de Analyse leer- en toetsmiddelen ve worden gedownload. De bijlagen zijn te downloaden via deze links:

Leermiddelen Taal, Leermiddelen Lezen, Leermiddelen Rekenen,  Leermiddelen Digitale Vaardigheden,Toetsen Taal en Rekenen.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners