Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Verschenen: Educatie op een kruispunt

Geplaatst op 17-12-2012

In het rapport ‘Educatie op een kruispunt’ van de hand van dr. Renée van Schoonhoven staat de vraag centraal naar mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de volwasseneneducatie. Achtergrond is de (recente) historie van dalende budgetten en deelnemersaantallen en een actuele situatie van zorgen over kwaliteit en onzekerheid over continuïteit waarbij tegelijkertijd van betrokkenen een flinke inhoudelijke ontwikkelslag gevraagd wordt (focussen op taal, rekenen en ICT). Voor de beantwoording van de vraag naar de toekomstige positionering van de educatie wordt ingegaan op drie punten:

  • de belangrijkste historische (maatschappelijke en politieke) ontwikkelingen en veranderende functie van educatie op de laatste 10 jaar;
  • een duiding van de overheidsverantwoordelijkheid ten aanzien van educatie, de sturingsdimensies en criteria die daarbij relevant zijn (publiek-privaat, centrale-decentrale sturing, socialiserend-kwalificerend, differentiatie-uniformiteit);
  • enkele scenario’s waarlangs educatie zich de komende jaren verder zou kunnen ontwikkelen.

De rapportage dient voor OCW als basis voor het gesprek met betrokken organisaties over de toekomstige positie en functie van de volwasseneneducatie.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners