Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Onderzoek Educatieve Kaart

Geplaatst op 26-03-2013

In opdracht van het ministerie heeft het Steunpunt taal en rekenen volwasseneneducatie het onderzoek  ‘Educatieve Kaart Laaggeletterdheid’ laten uitvoeren.  Het resultaat is een ‘foto’ van het aanbod voor volwassenen op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden. Vanwege de enorme omvang van een dekkend landelijk onderzoek zijn keuzes gemaakt die hieronder worden toegelicht.

Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Landelijk: steekproef onder bedrijven;
  • Landelijk:  het aanbod van de ROC’s;
  • Landelijk:  niet bekostigde onderwijsaanbieders;
  • In drie regio’s het overig aanbod (inclusief informeel en non formeel)

In het kader van Taal voor het Leven heeft de Stichting Lezen & Schrijven een vragenlijst gemaakt waarmee zij in de zes TvhL regio’s de situatie qua aanbod in beeld hebben gebracht. Na overleg hebben we daarom besloten de regio’s voor het onderzoek educatieve kaart buiten deze 6 regio’s te kiezen om dubbele kosten en dubbel bevragen van partijen zoveel mogelijk te voorkomen. Keuze is gemaakt voor de regio’s Achterhoek (landelijk gebied zonder grote steden), Zuidoost Friesland (landelijk gebied met twee grote gemeenten) en Midden Noord Brabant (Tilburg, zesde grootste stad van Nederland, en omringende gemeenten).

U kunt hier de Rapportage onderzoek Educatieve Kaart Laaggeletterdheid 2012 downloaden.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners