Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Publicatie: Vergelijking Raamwerk NT2-Referentiekader ve

Geplaatst op 18-04-2013

Voor de doelgroep NT2 werd in de volwasseneneducatie al geruime tijd gewerkt met het Raamwerk NT2. Vorig jaar is voor de NT1 doelgroep het Referentiekader Meijerink beschreven in de context van het leren van volwassenen. Sinds 1 januari 2013 zijn beide kaders in de wet opgenomen: Voor NT1-leerders in de opleidingen Nederlandse taal en rekenen 1F en 2F zijn dat de Standaarden en eindtermen ve en voor NT2-leerders in de opleidingen NT2 het Raamwerk NT2. Beide kaders reflecteren de eigen wijze van taalverwerving van de doelgroep waarvoor ze ontwikkeld zijn.

In de praktijk komen NT2-leerders en NT1-leerders vaak in dezelfde situaties terecht. Ze doen bijvoorbeeld hetzelfde werk of ze zijn werkzoekend en zitten in een traject bij het UWV. In taaltrajecten bij roc’s en bij particuliere aanbieders zitten ze soms in dezelfde lesgroepen.

Zowel laagtaalvaardige moedertaalsprekers als NT2-leerders kunnen problemen hebben met taal, maar de aard van de taalproblematiek van beide doelgroepen verschilt soms. Bij een deel van de NT1-leerders is de achterstand vooral waarneembaar in het lees- en schrijfgedrag. NT2-leerders hebben soms een beperkte woordenschat in verhouding tot de beheersing van de vaardigheden.

Beide groepen hebben taalondersteuning nodig om volwaardig te kunnen functioneren in de context waarin ze leven, leren en werken. Taalaanbieders en gemeenten die deze taalondersteuning willen aanbieden, hebben dus te maken met twee doelgroepen waarbij de taalproblematiek op aspecten kan verschillen. 

Veel onderwijsaanbieders waren gewend te werken met het Raamwerk NT2. Voor hen is een vergelijking tussen de Standaarden en eindtermen ve en het Raamwerk NT2 gemaakt. Deze beoogt de verschillen tussen de twee kaders overzichtelijk in beeld te brengen, van niveau Instroom (NT1) en A1(NT2) tot niveau 2F (NT1) en B1(NT2). U kunt de Vergelijking Raamwerk NT2 – Referentiekader ve hier downloaden.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners