Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl: veel actieve bezoekers

Geplaatst op 28-06-2013

Op initiatief van Stichting Expertisecentrum ETV.nl en in opdracht van het Steunpunt Taal en rekenen ve deed NextValue Research gebruikersonderzoek van Oefenen.nl. Het betrof kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders.

De onderzoeksdoelstellingen waren de volgende:

 • inzicht creëren in het bereik en de mate van het gebruik van Oefenen.nl, zo mogelijk met behulp van de aanwezige bezoekers- en gebruikersdata;
 • inzicht creëren in achtergronden van actieve gebruikers van Oefenen.nl, zo mogelijk met behulp van de aanwezige bezoekers- en gebruikersdata;
 • inzicht creëren in achtergronden van niet-actieve geregistreerde bezoekers en redenen dat zij Oefenen.nl niet of weinig gebruiken, zo mogelijk met behulp van de aanwezige bezoekers- en gebruikersdata.

NextValue Research combineerde drie dataverzamelingmethoden:

 • een analyse van de bruikbare bezoekers- en gebruikersdata van Oefenen.nl;
 • een telefonische enquête onder actieve bezoekers (gebruikers van de Lees en Schrijf!-programma’s) van Oefenen.nl;
 • een internetenquête onder niet-actieve bezoekers van Oefenen.nl.

Er deden 2.048 accounthouders mee aan het onderzoek.

Een aantal conclusies:

 • Oefenen.nl kent op dit moment ruim 1,4 miljoen accounts. De site trekt dus veel bezoekers. In 2012 bezochten volgens Google Analytics ruim 320 duizend unieke bezoekers de site. Hiervan waren er ruim 110.000 nieuwe bezoekers.
 • De meeste bezoekers zijn 30 tot 55 jaar (43%) of jonger dan 30 (42%). 61% van de bezoekers is vrouw.
 • 64% van de actieve gebruikers zijn mensen die het Nederlands als tweede taal leren.
 • 65% is lager tot middelbaar opgeleid.
 • 65% is werkzaam of op zoek (18%) naar werk.
 • Actieve gebruikers gebruiken de materialen het vaakst thuis. Daarnaast ook regelmatig op school of in cursusverband.
 • Actieve leerders komen veel vaker met Oefenen.nl in aanraking via een cursus of opleiding dan niet-actieve leerders. Dat betekent niet dat niet-actieve leerders niet oefenen omdat zij de oefeningen alleen met hulp zouden kunnen of te moeilijk vinden. De belangrijkste opgegeven reden is ‘geen tijd’, gevolgd door ‘weer naar school gaan’ (vooral NT2-ers).
 • De koppeling van het oefenmateriaal aan een cursus of school lijkt de belangrijkste factor voor actief gebruik van het materiaal. Dat geldt voor de NT1-leerders nog meer dan voor de NT2-leerders.
 • Een overgrote meerderheid (88%) van de actieve gebruikers oefent (ook) zelfstandig en heeft daarbij ook meestal geen behoefte aan begeleiding. Een deel (30%) van deze actieve gebruikers heeft daarbij wel behoefte aan begeleiding of geeft de voorkeur aan het oefenen in een klassikale context.
 • 74% Kiest de oefeningen (ook) op programma (Lees en Schrijf!,Taalklas.nl, Klik & Tik)
 • Lang niet alle geïnteresseerden gaan echter al daadwerkelijk aan de slag met de oefenmaterialen. Na ruim een jaar heeft ‘maar’ zo’n 30% van de accounthouders een hoofdstuk of module van één van de programma’s afgerond. Het woord ‘maar’ staat tussen haakjes, want het gaat wel in 2011 om ruim 64.000 en in 2012 om ruim 38.000 nieuwe accounthouders die daadwerkelijk oefenen!
 • Onder actieve en niet-actieve accounthouders vormen NT2-leerders de grootste groep.
 • Taalklas.nl wordt door de grootste groep leerders gebruikt.
 • Niet-actieve (potentiële) leerders zijn hoger opgeleid dan actieve leerders. Niet-actieve leerders zijn ook wat vaker 55 jaar of ouder.
 • De actieve gebruikers waarderen hun tevredenheid met de manier van oefenen op Oefenen.nl met gemiddeld een 8,2!

Er zijn dus kansen en mogelijkheden om nog meer actieve leerders te krijgen en dat is gegeven de ontwikkelingen in de volwasseneneducatie belangrijk.

Een aanbeveling voor beleidsmakers is verbeteringen te stimuleren die gericht zijn op het vergroten van het gebruik van de aangeboden online oefenmaterialen door de doelgroepen die op deze wijze bereikt worden. Een andere aanbeveling is onderzoek naar de inzet van digitale leermiddelen te stimuleren: naar de waarde, het rendement en de optimalisering voor de overdracht van basisvaardigheden aan laagopgeleide, anderstalige en laaggeletterde volwassenen.

Link naar het onderzoeksrapport:

S. Smit en D. Camo: Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012, Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. Rotterdam: NextValue Research, mei 2013. In opdracht van Steunpunt Taal en Rekenen ve en Stichting Expertisecentrum ETV.nl.

 

 

Latest Tweets

  Twitter

  Partners