Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Actielijn vier Tel mee met Taal aanbesteding via Tenderned

Geplaatst op 16-06-2016

Op 15 juni 2016 is de Europese aanbesteding gestart voor vernieuwende projecten gericht op de aanpak van laaggeletterdheid. Er kunnen voorstellen worden ingediend voor de volgende drie onderwerpen.

  1. Oudere laaggeletterden. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen en participeren zelfstandig in de maatschappij. Daarvoor is het van belang dat ze voldoende geletterd zijn en blijven. Er zijn relatief veel oudere laaggeletterden. En de groep is vaak moeilijk te bereiken en vraagt een eigen benadering.
  2. Digitale vaardigheden. Steeds vaker worden digitale vaardigheden gevraagd. 11% van de Nederlanders heeft moeite met basaal computergebruik en heeft moeite om zelfstandig digitale informatie te zoeken en te verwerken. De groep die helemaal geen computer gebruikt is over het algemeen ook laaggeletterd.
  3. Laaggeletterden met Nederlands als moedertaal. Ongeveer 70% van de laaggeletterden in Nederland heeft Nederlands als moedertaal. Toch blijven ze achter in deelname in het scholingsaanbod. Schaamte en negatieve schoolervaringen spelen een rol. Mondeling zijn ze vaak wel vaardig, waardoor ze hun laaggeletterdheid goed kunnen maskeren.

Organisaties in het onderwijsveld, maar ook uit het sociale domein worden van harte uitgenodigd om voorstellen in te dienen. Meer informatie is te vinden op TenderNed.

Sluitingsdatum van indienen is uiterlijk woensdag 10 augustus 2016, 12:00 uur.

Let op:
Sinds 27 juni 2015 kunnen Potentiële Nederlandse Inschrijvers op TenderNed alleen nog inloggen via eHerkenning. Zonder eHerkenning heeft Potentiële Inschrijver geen toegang meer tot de gegevens van zijn/haar onderneming en kan niet worden deelgenomen aan digitale aanbestedingen via TenderNed. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 aan bij een erkende leverancier (doorlooptijd 1-5 werkdagen).

De Inschrijving dient tijdig, d.w.z. uiterlijk op woensdag 10 augustus 2016, om 12.00 uur in TenderNed te zijn aangeboden. Inschrijvingen die na het verstrijken van de uiterste datum en tijd worden aangeboden, zullen niet beoordeeld worden. Het risico van vertraging is voor de Inschrijver. Ook Inschrijvingen die niet via TenderNed aangeboden zijn, worden niet beoordeeld.
De Inschrijving kan alleen via TenderNed aangeboden worden!

Latest Tweets

    Twitter

    Partners