Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Innovatie in aanpak laaggeletterdheid krijgt financiële impuls

Geplaatst op 11-11-2016

laaggeletterden in beeldDen Haag, 10 november 2016 – Het ministerie van VWS heeft vandaag in het kader van actieprogramma Tel mee met Taal vijf organisaties opdracht gegeven om in zeven projecten een nieuwe aanpak tegen lage taal-, reken- en digitale vaardigheden bij volwassenen te ontwikkelen. De organisaties CINOP, Stichting Kenniscentrum Pro Work, ITTA, Lost Lemon en Stichting Vughterstede leveren over anderhalf jaar een concreet product op dat gemeenten, taalaanbieders en andere organisaties die zich met laaggeletterdheid bezighouden, kunnen inzetten om de dagelijkse praktijk te verbeteren. In totaal is €1,5 miljoen gemoeid met de projecten. In Nederland wonen ongeveer 1,3 miljoen inwoners tussen de 18 en 65 jaar die moeite hebben met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands.

De zeven innovatieve projecten maken onderdeel uit van de experimentenlijn van het actieprogramma Tel mee met Taal. Deze lijn richt zich op pilots om moeilijk bereikbare, grotendeels autochtone doelgroepen, zoals jongvolwassenen en ouderen, beter te bedienen en legt verbindingen tussen taal en andere onderwerpen waar gebrekkige taalvaardigheid een rol speelt, zoals digitale vaardigheden. Wat er innovatief is aan de aanpak verschilt per project. Dit kan te maken hebben met het beter in kaart brengen van vindplaatsen van laagtaalvaardige mensen, het beter laten aansluiten van praktische hulpmiddelen op de lokale praktijk of het inzetten van nieuwe leermethoden voor volwasseneneducatie.

Verhogen digitale vaardigheden

Een van de zeven projecten richt zich op het begrijpelijk maken van de digitale (lokale) overheid voor mensen met lage taal- en digitale vaardigheden. Stichting Kenniscentrum Pro Work uit Burgh-Haamstede ontwikkelt in samenwerking met de gemeente Schouwen-Duiveland en andere lokale partners een online platform met onder andere instructievideo’s over digitale diensten van de gemeente en andere lokale publieke diensten. Laagtaalvaardige inwoners zien per thema, bijvoorbeeld gezin, zorg en werk, video’s over o.a. hoe een digitaal kinddossier werkt, hoe ze online zaken kunnen regelen op de website van hun energieleverancier of het inwonerportaal van hun gemeente. Pro Work vraagt laagtaalvaardige Schouwen-Duivenlanders om de meest voorkomende problemen te identificeren en op basis daarvan worden de instructievideo’s gemaakt. Als afsluiting van het traject leveren zij een online platform op dat als basis kan dienen voor andere gemeenten in Zeeland en daarbuiten.

Persona’s ontwikkelen

Een ander project richt zich op het ontwikkelen van persona’s van laaggeletterden. Lost Lemon heeft opdracht gekregen om deze persona’s te maken. Dit doen zij samen met laaggeletterden en professionals in de taalketen. Door beeldonderzoek helpt Lost Lemon laaggeletterden om hun behoeften en motivaties te begrijpen en te delen. Een persona beschrijft vervolgens de gemeenschappelijke kenmerken van een bepaald type laagtaalvaardige. Zo kun je zien in welke situatie of in welke levensfase mensen tegen problemen aanlopen omdat ze moeite hebben met lezen en schrijven. Voor elk persona kiest Lost Lemon een maatwerkaanpak. Zij gaan met drie gemeenten in de regio Utrecht een aantal persona’s ontwikkelen. Met dezelfde methode kunnen andere gemeenten laaggeletterden beter bereiken en ondersteunen.

Nieuwe methoden

CINOP gaat drie projecten uitvoeren binnen de experimentenlijn, gericht op het vergroten van digitale vaardigheden bij laagtaalvaardige ouderen, het combineren van nieuw en bestaand materiaal tot een ‘blended learning’-methodiek en een praktische toolkit voor gemeenten om laaggeletterden met Nederlands als moedertaal beter te bereiken en te interesseren voor taalscholing. ITTA gaat oefenen met een coachende aanpak om digitale vaardigheden bij laaggeletterden te verbeteren. Stichting Vughterstede richt zich op het ontwikkelen van een taalaanbod voor laagtaalvaardige ouderen binnen zorginstellingen.

Tel mee met Taal

Met het actieprogramma Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van lage taal-, reken- en digitale vaardigheden en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en loopt tot eind 2018. Samen met een aantal (landelijke) partners, zoals Stichting Lezen, Stichting Lezen & Schrijven, Steunpunt Basisvaardigheden en de Koninklijke Bibliotheek geven de ministeries het programma vorm.

Dat gebeurt met een groeiend aantal organisaties en netwerken die vanuit hun deskundigheid en mogelijkheden willen bijdragen aan de doelstellingen van het programma. Een belangrijke doelstelling van Tel mee met Taal is dat partijen die zich al inzetten of zich willen gaan inzetten tegen laaggeletterdheid zich blijvend met elkaar verbinden om laaggeletterdheid in hun regio samen aan te pakken en te voorkomen. Het actieprogramma van de rijksoverheid ondersteunt de bestaande lokale aanpak en is een impuls voor gemeenten, lokale partners, en andere maatschappelijke organisaties om de lokale samenwerking gericht op de taalontwikkeling van kinderen en gericht op de aanpak van laaggeletterdheid onder volwassenen te verstevigen.
Meer informatie is beschikbaar op www.telmeemettaal.nl.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners