Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Steunpunt start offerte procedure voor modules docent basisvaardigheden

Geplaatst op 01-02-2017

In 2015 heeft het Steunpunt Basisvaardigheden het Raamwerk docent basisvaardigheden laten ontwikkelen voor de vaardigheden taal (NT1 en NT2) en rekenen. In 2016 is dit aangevuld met het onderdeel voor digitale vaardigheden. Reeds eerder, in 2011, is in het kader van het Aanvalsplan Laaggeletterdheid een verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een opleiding voor docenten basisvaardigheden. Het advies was om op lange termijn toe te werken naar een modulair opgebouwde opleiding voor docenten basisvaardigheden, waarvan onderdelen tevens als cursussen deskundigheidsbevordering zouden kunnen worden aangeboden.

 Het Steunpunt Basisvaardigheden werkt nu in het kader van het programma Tel mee met Taal en heeft van daaruit toestemming gekregen om te investeren in de kwaliteit van docenten in de volwasseneneducatie door modules te laten ontwikkelen voor opleiding en na- en bijscholing, die gebaseerd zijn op het Raamwerk Docent Basisvaardigheden. Deze modules zullen vervolgens ter beschikking worden gesteld aan het veld. Instellingen die hiermee een opleiding, delen van een opleiding of na- en bijscholingscursussen willen vormgeven kunnen hiervan gebruik maken.

Het Steunpunt is nu een offerteprocedure gestart en heeft een dertiental partijen aangeschreven. Is uw organisatie een onderwijsadviesbureau of docentenopleider die nog geen offerte aanvraag van ons heeft ontvangen dan is het wellicht voor u interessant om te reageren. U kunt hier het Raamwerk docent basisvaardigheden bekijken. De offerte-procedure en kaders van de opdracht kunt u opvragen bij Frederike Bos via f.bos@Steunpuntbasisvaardigheden.nl

3 maart is de deadline voor offertes.

 

 

Latest Tweets

    Twitter

    Partners