Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Educatiebudget nog niet in gemeentefonds

Geplaatst op 27-02-2017

Minister Bussemaker heeft afgelopen vrijdag 24 februari een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin zij haar besluit mededeelt om het educatiebudget nog niet per 1 januari 2018 over te hevelen naar het gemeentefonds.

In 2014 is met de wijziging van de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs besloten het budget voor volwasseneneducatie via een specifieke uitkering aan contactgemeenten te verstrekken. In de wijziging was het voornemen opgenomen om per 2018 het budget voor volwasseneneducatie over te hevelen naar het gemeentefonds. Aan dit besluit zou wel een evaluatie van de wetswijziging ten grondslag liggen.

Vorig jaar is een start gemaakt met de evaluatie van de wetswijziging. Dit onderzoek is nog in volle gang maar over het jaar 2015 zijn reeds gegevens verzameld en met educatieambtenaren van gemeenten, taalaanbieders en andere stakeholders zijn gesprekken gevoerd. Op basis hiervan heeft de minister besloten de specifieke uitkering én daarmee de wettelijk verplichte regionale samenwerking vooralsnog te behouden. De evaluatie wetswijziging WEB zal in juli 2017 zijn afgerond, omdat dan alle gegevens over 2016 ook kunnen worden meegenomen. Dit moment is echter te laat om gemeenten dan nog de kans te bieden een goed aanbod voor 2018 te regelen.

Het voornemen blijft het budget op termijn over te hevelen naar het gemeentefonds. Een nieuw kabinet kan in samenhang met het toekomstige beleid gericht op de aanpak van laaggeletterdheid en een leven lang leren een definitieve keuze voor de toekomst maken. In deze afweging zal de eindrapportage van de evaluatie van de wetswijziging (juli 2017) worden meegenomen.

De volledige brief kunt u hier lezen: Brief_TK_volwasseneneducatie feb 2017

Latest Tweets

    Twitter

    Partners