Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Rapport evaluatie wetswijziging WEB naar de Kamer

Geplaatst op 08-09-2017

In 2015 is de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd. Gemeenten hebben enerzijds een grotere bestedingsvrijheid gekregen voor de middelen die zij ontvangen om taal- en rekenopleidingen in te kopen voor laaggeletterden en laagtaalvaardige volwassenen. Ook worden sinds 1 januari 2015 de beschikbare middelen niet langer aan individuele gemeenten overgemaakt, maar centraal toegekend aan de centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s. In de wetstekst was voorzien in een evaluatiebepaling, inhoudende dat de minister binnen drie jaar na inwerkingtreding – voor 1 januari 2018 – een evaluatie over de doeltreffendheid van de wet naar de Kamer dient te zenden.

Onderzoeksbureau Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de evaluatie uitgevoerd. Voor dit onderzoek zijn de afgelopen anderhalf jaar veel gegevens opgevraagd en interviews gehouden met gemeenten en andere partijen. Het rapport is nu gereed en vandaag naar de Kamer gestuurd. Het nieuwe Kabinet zal t.z.t. hierop reageren en het rapport meenemen in haar beslissing rond het toekomstige beleid.

Hier kunt u het rapport inzien:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstukken/2017/09/07/aanbiedingsbrief-bij-evaluatie-wetswijziging-volwasseneneducatie

Latest Tweets

  Twitter

  Partners  Adressen

  Bezoekadres:
  Horaplantsoen 20
  6717 LT
  EDE

  Postadres:
  Postbus 7001
  6710 CB
  EDE