Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Begrippenlijst rond educatie en laaggeletterdheid

Geplaatst op 12-09-2017

In het werkveld van de volwasseneneducatie, laaggeletterdheid en inburgering worden veel begrippen gebruikt. In de praktijk blijkt er regelmatig onduidelijkheid te bestaan over de betekenis van bepaalde terminologie. Mensen gebruiken verschillende invalshoeken om een begrip te duiden. Vanuit taalvrijwilligersorganisaties kwam de wens om deze begrippen en verschillende invalshoeken in kaart te brengen. Daarom heeft het Steunpunt Basisvaardigheden samen met Het Begint met Taal en ITTA een begrippenlijst opgeleverd. Met deze begrippenlijst geven we per begrip weer welke verschillende betekenissen hieraan worden gegeven. Elk begrip wordt uitgelegd in relatie tot wet- en regelgeving. U kunt de lijst vinden op http://www.hetbegintmettaal.nl/begrippenlijst/

Latest Tweets

  Twitter

  Partners  Adressen

  Bezoekadres:
  Horaplantsoen 20
  6717 LT
  EDE

  Postadres:
  Postbus 7001
  6710 CB
  EDE