Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Opleiding digitale vaardigheden voor volwassenen toegevoegd aan WEB

Geplaatst op 02-10-2017

Op 29 september is de ministeriele regeling met de standaarden en eindtermen voor de opleiding digitale vaardigheden gepubliceerd in de Staatscourant.  De regeling treedt op 1 januari 2018 in werking.

Hiermee is de opleiding digitale vaardigheden toegevoegd aan de opleidingen die mogen worden bekostigd uit het WEB-budget. Het wordt daarmee voor gemeenten mogelijk om een cursus digitale vaardigheden in te kopen met WEB budget. Uiteraard blijft de doelstelling om volwassenen alle benodigde basisvaardigheden (Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden) zodanig te laten beheersen dat zij optimaal kunnen leven en meedoen in de samenleving. Deze verruiming biedt echter de mogelijkheid om met name de NT1 doelgroep makkelijker aan te trekken via een ‘computercursus’. Deze opleiding moet dan dus gegeven worden volgens de eindtermen zoals geformuleerd in deze regeling.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners