Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Kamerbrief voortgang Tel mee met Taal

Geplaatst op 28-11-2017

Het programmateam Tel mee met Taal heeft op 24 november een brief aan de Kamer gestuurd om hen te informeren over de stand van zaken rond het Programma Tel mee met Taal dat nu nog 1 jaar loopt, tot eind 2018. U kunt de Kamerbrief hier inzien.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners