Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Tel mee met Taal en de subsidieregeling worden verlengd!

Geplaatst op 26-03-2018

De Minister van OCW verstuurde vandaag een brief aan de Kamer in reactie op het verzoek om uitvoering van de motie Rog en Bergkamp. In deze brief kondigt zij aan dat OCW, SZW en VWS hebben besloten samen op te blijven trekken in de aanpak van laaggeletterdheid. Om gemeenten hierin te blijven faciliteren wordt het programma Tel mee met Taal met 1 jaar verlengd (2019). Dit extra jaar wordt als transitiejaar benut om met gemeenten te bespreken hoe de aanpak van laaggeletterdheid de komende jaren een verdere impuls kan krijgen.  Ok andere organisaties worden hierbij betrokken zoals werkgevers, bibliotheken, scholen en maatschappelijke organisaties.

Bij deze gesprekken wordt ook de toekomst van het stelsel voor volwasseneneducatie betrokken. Uit de evaluatie van de WEB blijkt onder meer dat een grotere mate van bestedingsvrijheid voor gemeenten wenselijk is om onder andere nieuwe mogelijkheden voor trajecten te creëren waarin het vinden en opleidingen van laaggeletterden onderdeel is van de brede gemeentelijke inzet op (re-)integratie, participatie en maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor zou de Wet Educatie Beroepsonderwijs per 2020 kunnen worden gewijzigd. Dat zou een logisch moment zijn om te bezien welke vorm van landelijke ondersteuning wenselijk is.

De 5 miljoen extra budget voor laaggeletterdheid uit het regeerakoord wordt ondermeer ingezet om de succesvolle subsidieregeling Tel mee met Taal te verlengen. Mogelijk komt hiervoor in het najaar van 2018 een nieuwe aanvraagronde. Via de website van Steunpunt Basisvaardigheden wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners