Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Handreiking digitale vaardigheden beschikbaar

Geplaatst op 01-11-2018

De Handreiking Digitale Vaardigheden oktober 2018 geeft inzicht in het aanleren van digitale vaardigheden aan volwassenen, en geeft praktische en didactische adviezen en voorbeelden voor docenten en begeleiders. Ook geeft het ondersteuning bij het maken van lesmateriaal en tips voor het meten van voortgang.

Achtergrond

In 2017 is het advies standaarden en eindtermen digitale vaardigheden opgeleverd en zijn de opleidingen digitale vaardigheden toegevoegd aan de WEB. Op basis hiervan kunnen regio’s sinds 1 januari 2018 opleidingen digitale vaardigheden inkopen. Docenten en begeleiders gaven aan bij het vormgeven van de opleidingen volgens de standaarden en eindtermen meer ondersteuning nodig te hebben. Op basis hiervan heeft het Steunpunt Basisvaardigheden met financiële ondersteuning vanuit het Programma Tel mee met Taal de Handreiking laten ontwikkelen door CINOP.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners