Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Een nieuw wervingsinstrument voor NT1? KLASSE!

Geplaatst op 29-10-2018
Het gezicht van de werving
Werving is alleen mogelijk als de doelgroep wordt gekend. Weten we wie het zijn? Weten we wat ze doen en wat ze willen? We denken ze te kennen, maar we kennen ze niet….

Herkenbaarheid is de basis van KLASSE!

De grootste groep van de laaggeletterden herkent zich nauwelijks in het beeld dat op dit moment van laaggeletterden wordt geschetst. Ze voelen zich niet de onderkant van de samenleving en een kostenpost. Zij hebben geen superingewikkeld en problematisch leven, maar hebben gewoon een vraag. Verder hebben zij hun leven redelijk op orde. Zij voelen zich ook niet aangesproken door de boodschap: Leer lezen en schrijven! want dat kunnen ze vaak al.

Hoe dan wel?

KLASSE! richt zich op deze andere groep laaggeletterden; de mensen met een kleine vraag. KLASSE! brengt het profiel van deze deelnemer minutieus in beeld en formuleert de leervraag; daarop worden mensen geactiveerd. De (leer)vraag is het uitgangspunt en deze past bij de levensfase en bij de achtergronden van de deelnemers. Om de kans op succes – inschrijving voor cursus – te optimaliseren, willen we een potentiële cursist zo direct mogelijk aanspreken met een passende benadering (communicatief en methodisch). Hierop passen we de werving aan.

Om dit te bereiken, beschrijven we ze in KLASSE! als mensen van vlees en bloed, met een eigen verhaal. We doen dat met profielen. De communicatie gaat van aanbodgericht naar vraaggericht: de deelnemer met zijn vraag, staat centraal.

We onderscheiden vier wervingsprofielen (Gerard, Elly, Wesley en Fatima) door antwoorden te formuleren op de volgende vragen:

  1. Welke NT1 deelnemers zijn er en welke kenmerken hebben zij (sociaal, cultureel en demografisch)?
  2. Welke (leer)behoeften hebben zij en waar kunnen wij in de werving op inspelen (wat is dus hun drijfveer of leervraag)?
  3. Welke informatiekanalen gebruiken ze het meest en hoe ontdekken en delen ze informatie?
  4. Welke rol speelt hun omgeving (partner, docent, zoon of dochter, huisarts, etc.)?
  5. Op welke manier willen zij les krijgen? We zijn ervan overtuigd dat het mogelijk moet zijn om op deze manier meer mensen naar het (cursus)aanbod te krijgen. In KLASSE! zijn per profiel 50 leervragen geformuleerd. Dit zou in theorie kunnen resulteren in 50 cursussen per profiel. Deze zogenaamde ‘camouflagecursussen’ kunnen gebruikt worden als intakeperiode om het vaardigheidsniveau van mensen te observeren en in beeld te brengen. De mensen met hele grote problemen op het gebied van de basisvaardigheden kunnen de camouflagecursus als opstapje gebruiken naar het reguliere cursusaanbod Basisvaardigheden.

Voor meer informatie zie: www.ikwildatleren.nl of neem contact op met Marian Janssen- de Goede van ‘Zet een Punt…’, via info@zeteenpunt.nl

Alle materialen van KLASSE! zijn vanaf 1 januari 2019 te downloaden op bovengenoemde website. Op dit moment wordt deze website gebouwd.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners