Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Modules docent basisvaardigheden NT1, rekenen en digitale vaardigheden beschikbaar!

Geplaatst op 30-10-2018

Docenten Basisvaardigheden geven onderwijs aan laagopgeleide volwassenen op het gebied van NT1, NT2, rekenen of digitale vaardigheden. Tot voor kort bestonden er geen officiële opleidingsmogelijkheden voor deze docenten, behalve voor docenten NT2. Dat is vanaf nu verleden tijd. In opdracht van het Steunpunt Basisvaardigheden is er een modulaire opleiding ontwikkeld door Freudenthal, CINOP en ITTA. De modules zijn vrij beschikbaar voor erkende docentenopleiders; zij kunnen de modules aanbieden in het kader van:

 • een post-hbo-opleiding;
 • binnen een tweedegraads lerarenopleiding;
 • een specialisatie binnen de pabo;
 • als specialisatie/ minor docent volwasseneneducatie bij bijvoorbeeld de studie Nederlands.

Wat?

De Modules Docent Basisvaardigheden zijn een uitwerking van het Raamwerk Docent Basisvaardigheden, waarin bouwstenen en de bijbehorende indicatoren beschreven zijn van de functie Docent Basisvaardigheden. In deze modules zijn de bouwstenen uitgewerkt tot praktische richtlijnen die samen een compleet aanbod voor docenten basisvaardigheden kunnen vormen. In totaal zijn er negen modules die ‘los’ gevolgd kunnen worden:

 • Module 1: De professionele basis (100 SBU)
 • Module 2: Coaching (50 SBU)
 • Module 3: NT1 (200 SBU)
 • Module 4: Rekenen (200 SBU)
 • Module 5: Eigen vaardigheid rekenen (50 SBU)
 • Module 6: Digitale vaardigheden (100 SBU)
 • Module 7: Intake (50 SBU)
 • Module 8: Samenwerken met vrijwilligers en andere betrokkenen (50 SBU)
 • Module 9: Afstandsleren (50 SBU)

De specialisatie voor NT2 is hierin niet meegenomen omdat hiervoor al certificerende opleidingen bestaan.

U kunt de modules bekijken en informatie vragen via www.fi.uu.nl/nl/modulesbasisvaardigheden

Zijn de modules al ergens te volgen?

In 2019 komt er een structureel aanbod van de opleidingsmodules vanuit erkende docentenopleiders. Momenteel wordt in opdracht van de gemeente Amsterdam de eerste module Digitale Vaardigheden uitgevoerd door het ITTA en Freudenthal Instituut. Docenten zijn enthousiast (“De trainers weten veel, zijn stimulerend en activerend.”) en werken in leerteams aan de ontwikkeling van hun didactische vaardigheden rond de specialisatie Digitale vaardigheden.

Begin 2019 zal in het kader van een Tel mee met Taalproject eveneens in Amsterdam de eerste coachmodule worden aangeboden voor docenten Taal en ouderbetrokkenheid en zal de specialisatie NT1 worden aangeboden op basis van open inschrijving (neem bij belangstelling voor NT1 contact op met Petra.Popma@itta.uva.nl).

Latest Tweets

  Twitter

  Partners