Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Model rollen en competenties vrijwilligers NT1 opgeleverd

Geplaatst op 12-12-2018

Vrijwilligers bij NT1-trajecten: op welke manier en in welke rol?

De laatste jaren zien we binnen de non-formele maar ook de formele volwasseneneducatie een toenemende inzet van vrijwilligers. Niet alleen bij trajecten voor migranten, maar ook bij ondersteuningsaanbod basisvaardigheden dat zich vooral richt op moedertaalsprekers.

In de Toolkit Vrijwilligersmodel NT1 wordt beschreven hoe de rol van vrijwilligers in NT1-trajecten vormgegeven kan worden: hoe zij- in samenwerking met de docent – van meerwaarde kunnen zijn voor de kwaliteit van die trajecten en het leerproces van de deelnemers.

Voor wie is de Toolkit Vrijwilligersmodel NT1?

Het Vrijwilligersmodel NT1 met de bijbehorende pdf’s biedt stakeholders in het werkveld van de volwasseneneducatie richtlijnen voor de inzet van vrijwilligers in educatieve trajecten, in het bijzonder voor NT1-trajecten. De richtlijnen zijn bedoeld om betrokkenen in het veld van de educatie te ondersteunen bij het realiseren van kwaliteit als het gaat om de inzet van vrijwilligers en de effectiviteit van de ondersteuning van deelnemers te verhogen.

Wie zijn die stakeholders?

  • Aanbieders en docenten NT1: hoe kunnen zij vrijwilligers inzetten, begeleiden, trainen en hoe verdelen ze de taken tussen docenten en vrijwilligers?
  • Vrijwilligersorganisaties die zich ook richten op educatieve trajecten voor moedertaalsprekers. Welke competenties hebben deze vrijwilligers nodig, welke rollen kunnen ze wel, maar welke ook niet vervullen, hoe kunnen ze zorgen voor training en begeleiding en hoe werken ze samen met het formele onderwijs waar de vrijwilligers worden ingezet?
  • Beleidsmakers en opdrachtgevers: hoe kun je sturen op de inzet van vrijwilligers die leidt tot betere kwaliteit van het onderwijs, welke eisen stel je aan de samenwerking tussen het formele en het non-formele onderwijs en aan de training en begeleiding van vrijwilligers?

 Toolkit Vrijwilligersmodel NT1

Het Vrijwilligersmodel NT1 bestaat uit een beschrijving van rollen en taken van vrijwilligers in NT1 trajecten en de manier waarop vrijwilligers en docenten daarin samenwerken.

Vrijwilligersmodel NT1

Daarnaast bevat de toolkit de volgende documenten:

 

 

 

 

 

Latest Tweets

    Twitter

    Partners