Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Ontwikkeling van standaarden en eindtermen

Geplaatst op 27-01-2012

Het Steunpunt laat in opdracht van het Ministerie van OCW standaarden en eindtermen ontwikkelen voor de opleiding van volwassenen met betrekking tot de basisvaardigheden Nederlands, rekenen en toepassing van alledaagse ICT.

Conform het Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 is het nodig standaarden en eindtermen te ontwikkelen voor de opleiding van volwassenen met betrekking tot de basisvaardigheden Nederlands, rekenen en toepassing van alledaagse informatie- en communicatietechnologie. Daarbij zal voor de opleidingen Nederlandse taal en rekenen, gericht op alfabetisering en op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs zo nauw mogelijk worden aangesloten bij de referentieniveaus voor taal en rekenen (de zogenaamde F-niveaus). Voor volwassenen met een grote afstand tot de F-niveaus, wordt nog een instroom-niveau (I-niveau) onderscheiden op weg naar de F-niveaus. Om te zorgen dat dit niveau transparant is wordt hiervoor ook een standaard ontwikkeld. Deze zal echter niet door de minister worden vastgesteld, maar ter beschikking komen aan de aanbieders van ve om vorm te geven aan het curriculum en om de voortgang tijdens de opleiding inzichtelijk te maken. De ontwikkeling van standaarden en eindtermen zal voor de zomer van 2012 worden afgerond.

Voor de verschillende opleidingen Nederlands als tweede taal blijft vooralsnog gewerkt worden met de niveaus uit het Europese Referentiekader (ERK), de zogenaamde A, B en C-niveaus.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners