Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Ontsluiten aanbod geschikt voor VE

Geplaatst op 27-01-2012
Het Steunpunt gaat aanbod dat geschikt is voor ve verzamelen en ontsluiten 
Het Steunpunt gaat het beschikbare aanbod aan dienstverleners op het gebied van de volwasseneneducatie ontsluiten. Het gaat vooral om organisaties en instellingen die leermiddelen en -materialen produceren, ondersteunende producten en diensten leveren en relevante projecten uitvoeren. Doel van deze activiteit is om een zo volledig mogelijk overzicht te publiceren van het aanbod aan leermiddelen, toetsen, volgsystemen, beleidsondersteuning, professionalisering en nascholing op het gebied van volwasseneneducatie. Leermiddelen worden gekoppeld aan de standaarden en eindtermen voor de volwasseneneducatie (zie project Standaarden en Eindtermen ve). Op die manier wordt het gemakkelijk voor aanbieders van volwasseneneducatie en laaggeletterden zelf om te zoeken naar geschikte leermaterialen.

Het overzicht van aanbod geschikt voor de volwasseneneducatie zal worden gepubliceerd op de website Aanbodoverzichttaalenrekenen.nl. Deze site is ontwikkeld in opdracht van het Steunpunt en bevat een uitgebreid overzicht van het aanbod aan leermiddelen, toetsen, volgsystemen, nascholing en (beleids)ondersteuning op het gebied van taal, rekenen en moderne vreemde talen, nu nog vooral gericht op het mbo en het vo. De website biedt naast een compleet aanbodoverzicht een uitgebreide zoekfunctionaliteit, waardoor materiaal eenvoudig kan worden gesorteerd en geselecteerd. De site is primair bedoeld om aanbieders en gebruikers bij elkaar te brengen.

Zodra er op www.aanbodoverzichttaalenrekenen.nl relevante informatie is geplaatst voor ve zal dit gemeld worden op de site en in de Flitsberichten ve (onze nieuwsbrief).  Elders op onze site kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven, mocht u dit nog niet gedaan hebben.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners