Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Metadatering materialen Stichting Expertisecentrum ETV

Geplaatst op 27-01-2012
Veel laaggeletterden en hun opleiders gebruiken de leermaterialen en sites van ETV. Om deze materialen gerichter in te kunnen zetten om toe te werken naar de beoogde niveaus van geletterdheid vindt metadatering plaats naar niveau.
In 2011 zijn alle oefenmaterialen van ETV.nl gescreend om overzicht te krijgen van wat er geoefend kan worden, op welk niveau en wat de didactische kwaliteit van het oefenmateriaal is. De screening richtte zich op vier aspecten: inhoud, niveau, kwaliteit en toetsen/certificering.

Om systematischer en effectiever met de materialen te kunnen werken richting niveauverhoging of deelcertificering is het belangrijk dat materialen op diverse items beter gevonden kunnen worden. Daarvoor is het belangrijk dat de materialen goed worden gemetadateerd. In 2011 heeft voorlopige metadatering plaats gevonden. In 2012 vindt aanpassing plaats aan de nieuwe standaarden en eindtermen voor de opleidingen Nederlands en rekenen voor volwassenen.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners