Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Nieuwe interactietypen sites ETV ontwikkelen

Geplaatst op 27-01-2012
De oefeningentool van ETV wordt effectiever gemaakt door er zes nieuwe interactietypen aan toe te voegen.
De oefeningentool van ETV wordt uitgebreid met de volgende zes nieuwe interactietypen:

1. Interactietype waarin een tijdsfactor is meegenomen. Deze is zowel zinvol bij lezen als bij rekenen. De gebruiker kan zelf het tempo instellen, bijvoorbeeld op drie standen (langzaam, iets sneller, snel).

2. Interactietype waarin vrij schrijven geoefend kan worden: ruimte om tekstje te schrijven. Geen goed/fout feedback mogelijk, maar wel feedback met voorbeeldtekstje, spellingscorrector en mogelijkheid tekst te printen of te mailen zodat begeleider/ondersteuner/helpdesk feedback kan geven.

3. Interactietype 7b (vier vakken horizontaal) uitbreiden met vier vakken zodat zinnen en kleinere eenheden opgeknipt kunnen worden.

4. Aanpassen bestaande interactietypes zodat ze als toetsvorm gebruikt kunnen worden. Dit komt erop neer dat tweede poging en feedback niet beschikbaar zijn.

5. Aanpassen bestaande interactietypes met ‘open’ vragen (waar zelf geschreven wordt of getallen ingevuld worden): het goede antwoord geven na tweede poging.

6. Wanneer er meer dan twee antwoordalternatieven zijn: tweede poging geven.

 

1 Voor ICT gaat het alleen om ontwikkeling van eindtermen.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners