Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Rapport “Leren in verschillende contexten”

Geplaatst op 01-03-2012

In februari 2012 is een onderzoeksrapportage over effecten van leertrajecten in non-formele contexten opgeleverd. Het onderzoek is uitgevoerd door Maurice de Greef voor CINOP en in opdracht van OCW in het kader van het Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2009-2011. U kunt het volledige Rapport Leren in verschillende contexten hier downloaden.  Een samenvatting van het rapport kunt u hieronder lezen.

Samenvatting rapport “Leren in verschillende contexten”

februari 2012 M. de Greef/CINOP

 In 2005 is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW) een plan ter bestrijding van laaggeletterdheid opgesteld: Van A tot Z betrokken. Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 (Van der Hoeven e.a., 2005). Dit is in 2011 met een jaar verlengd. Hoofduitvoerders van dit plan waren Stichting ETV.nl, Stichting Lezen en Schrijven en CINOP. In de periode waarin het Aanvalsplan werd uitgevoerd, is in opdracht van de toenmalige Projectdirectie Leren en Werken onderzoek gedaan naar resultaten en effecten van formele onderwijstrajecten aan laagopgeleiden (De Greef, Segers en Verté, 2010). Aansluitend op dit onderzoek is in een aantal Europese landen, in het kader van het onderzoek ‘EDAM’ (EDucation Against Marginalisation, Lupi et al., 2011), onderzocht of laagopgeleide deelnemers na deelname aan formele educatieve trajecten, een betere plek in de samenleving verworven.

 In de afgelopen jaren zijn naast formele leertrajecten binnen de Educatie, gericht op het verbeteren van taal- en basisvaardigheden, in toenemende mate ook leertrajecten aangeboden buiten de context van de formele Educatie, zoals in de context van bedrijven en andere maatschappelijke contexten. Het was onbekend wat hiervan effecten voor deelnemers zijn. Daarom is dit onderzoek opgezet, met als doel om de opbrengsten van leertrajecten zowel in formele als in non-formele contexten in beeld te brengen. Het onderzoek is in 2011 in opdracht van CINOP uitgevoerd door Maurice de Greef van Artéduc. Voor het onderzoek zijn actoren binnen de sectoren Wonen, Welzijn, Zorg en Arbeid benaderd. Daarnaast zijn effecten van het gebruik van de digitale oefenomgeving voor en door laagopgeleiden van de Stichting ETV.nl onderzocht.

 De belangrijkste conclusies van dit onderzoek:

 • Scholing vanuit zowel de leercontext wonen, welzijn, arbeid, onderwijs als in een digitale oefenomgeving bij een relatief hoog aantal laagopgeleide deelnemers zorgt voor een betere plek in de samenleving (in termen van zich in en rondom huis kunnen redden, zich veilig en gelukkig voelen, deelname aan activiteiten, nieuwe mensen ontmoeten en bestaande relaties verbeteren).

• Scholing vanuit zowel de leercontext wonen, welzijn, arbeid als onderwijs heeft voor een aantal laagopgeleide deelnemers als neveneffect dat hun arbeidsparticipatie verbetert.

• Scholing voor laagopgeleide deelnemers is vooral succesvol wanneer er voldoende transfermogelijkheden zijn en in een aantal gevallen constructieve ondersteuning door een docent geboden wordt en interactieve en praktijkgerichte leermaterialen en leeractiviteiten worden aangeboden.

• Scholing voor laagopgeleide deelnemers vanuit zowel de leercontext wonen, welzijn, arbeid, onderwijs als met behulp van een digitale leeromgeving effect heeft voor een groot deel van de laagopgeleide deelnemers.

 

Latest Tweets

    Twitter

    Partners