Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Meedenken?

Het Steunpunt Basisvaardigheden werkt zo veel mogelijk vraaggericht. We werken samen met de ve-netwerken die er zijn. Daarnaast hebben we regelmatig klankbordgroepen nodig om met ons mee te denken over specifieke zaken.

Wilt u op de een of andere manier bijdragen aan onze activiteiten, wilt u een vraag stellen of met het Steunpunt van gedachten wisselen neem dan contact op met Frederike Bos (f.bos@steunpuntbasisvaardigheden.nl ). Dit kan ook per telefoon via 06-29544364.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners