Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Links

Het Steunpunt Basisvaardigheden maakt onderdeel uit van een groter geheel, waaronder ook het Steunpunt taal en rekenen mbo en het Steunpunt taal en rekenen vo vallen.

Links naar andere organisaties die actief zijn op het gebied van volwasseneneducatie en laaggeletterdheid.

Tel mee met Taal – 8 december workshopleiders

Digitaal prikbord

 

Conferentie Tel mee met Taal , 23 juni 2016

Op 23 juni 2016 wordt onder de titel ‘Praktijk en onderzoek een ideaal koppel’ een conferentie georganiseerd. Na afloop van de conferentie worden alle opbrengsten hier gepubliceerd.

Digitaal prikbord

 

Stichting Lezen & Schrijven

De Stichting Lezen & Schrijven ondersteunt de programmalijnen bedrijven, regio’s en gezin en gezondheid uit het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015.

www.lezenenschrijven.nl

 

Stichting Expertisecentrum ETV.nl

De Stichting Expertisecentrum ETV.nl speelt een belangrijke rol bij de realisatie van het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015. De ontwikkeling van programma’s in de digitale leeromgeving wordt voortgezet. In de afgelopen periode is het bereiken van laaggeletterde volwassenen via (informele) digitale leeromgevingen succesvol gebleken.

www.etv.nl

 

Stichting ABC

De Stichting ABC is een stichting van en voor laaggeletterden in Nederland. De Stichting behartigt de belangen van laaggeletterden, ijvert voor voldoende kwalitatieve leermogelijkheden en houdt laaggeletterdheid op de agenda van diverse organisaties. Ambassadeurs van de Stichting (ex-laaggeletterden) spelen een belangrijke rol bij de voorlichting over laaggeletterdheid.

www.a-b-c.nu

 

Website basisvaardigheden

De website Basisvaardigheden.nl is een voortzetting van de CINOP-website www.alfabetisering.nl . De website biedt een kennisplatform voor professionals die werken met laagopgeleide volwassenen. De website wordt door CINOP onderhouden en bevat onder andere de opbrengsten van de kenniskring NT1.

www.basisvaardigheden.nl

 

Beroepsvereniging docenten NT2 (BVNT2)

Sinds 2003 is de BVNT2 actief als beroepsvereniging van docenten NT2. De BVNT2 richt zich op informatie-uitwisseling, belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering. De vereniging kent werkgroepen, geeft een nieuwsbrief uit en heeft een netwerk van contactpersonen bij scholen, roc-afdelingen en andere taalaanbieders.

Link naar bvnt2.org

 

Stichting melkweg+

De Stichting Melkweg+ is een expertisecentrum voor het onderwijs aan anderstalige laaggeletterden. De Stichting ontwikkelt leermiddelen en geeft training en advies

www.melkwegplus.nl

 

Stichting Lezen

Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal in de ruimste zin van het woord. Zij levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur, als onderdeel van het algemene lees- en literatuurbeleid van het Ministerie van OCenW.

www.lezen.nl

 

Stichting Alfabeter

Het doel van de stichting is om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke participatie van laaggeletterde volwassenen.

www.alfabeter.nl

 

Koninklijke Bibliotheek (KB)

Vanaf 2015 is de Koninklijke Bibliotheek landelijke netwerkpartner in het bibliotheekstelsel. De KB levert in samenwerking met provinciale ondersteuningsinstellingen en bibliotheken een bijdrage aan het terugdringen van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen.

www.kb.nl/ob

Kennisnet

Kennisnet is hét expertisecentrum als het gaat om ict in het onderwijs. Kennisnet ziet het als opdracht om scholen en onderwijsinstellingen gratis onafhankelijke diensten aan te bieden bij het effectief inzetten van ict. Zo kan de kwaliteit van het leren verder toenemen. Op onderstaande community/site vindt u veel relevante informatie over alle onderwerpen die betrekking hebben op educatie, en ook een forum waar u kennis kunt halen en delen.

http://educatie.kennisnet.nl/

Voorleesexpress

De Voorleesexpress introduceert het voorleesritueel bij gezinnen met een taalachterstand. Een vaste voorlezer komt een half jaar lang wekelijks bij een gezin thuis. Zo vergroten we het leesplezier, stimuleren we taalontwikkeling en brengen mensen met elkaar in contact.

http://www.voorleesexpress.nl/

Latest Tweets

  Twitter

  Partners  Adressen

  Bezoekadres:
  Horaplantsoen 20
  6717 LT
  EDE

  Postadres:
  Postbus 7001
  6710 CB
  EDE