Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Helpdesk

Het Steunpunt Basisvaardigheden vervult een helpdesk- en informatiefunctie voor alle actoren in het veld van laaggeletterdheid en scholing in basisvaardigheden Nederlandse taal, rekenen en ICT-vaardigheden. De vragen kunnen gaan over beleidskwesties, wet- en regelgeving (WEB, Taaleis, Inburgering, diverse regelingen etc), maar ook over het actieprogramma Tel mee met Taal.

Onder het hoofdstuk Helpdesk vindt u een aantal zaken die hierop betrekking hebben, als eerste het vragenformulier.  Alvorens dit formulier in te vullen verzoeken wij u te kijken bij veelgestelde vragen of uw vraag hier al is beantwoord. Verder kunt u onder dit hoofdstuk onze contactgegevens  vinden en links naar de websites van andere organisaties die een bijdrage leveren aan het Actieprogramma Tel mee met Taal.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners