Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Helpdesk

Het Steunpunt Basisvaardigheden vervult een helpdesk- en informatiefunctie voor alle actoren in het veld van laaggeletterdheid en scholing in basisvaardigheden Nederlandse taal, rekenen en ICT-vaardigheden. De vragen kunnen gaan over beleidskwesties, wet- en regelgeving (WEB, Taaleis, Inburgering, diverse regelingen etc), maar ook over het actieprogramma Tel mee met Taal.

Het Steunpunt is opgeheven per 31-12-2018. De website blijft met de huidige informatie nog bestaan tot september 2019.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners