Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Kaders en Regels

Onder Kaders en Regels vindt u relevante stukken over wet- en regelgeving. Ook treft u onze servicedocumenten aan, waarin wij de belangrijkste wijzigingen op overzichtelijke wijze voor u hebben samengevat. Tot slot staan er nog links naar onze veelgestelde vragenlijsten (FAQ).

Overheidsstukken 

Brieven en beleidsstukken Het gaat hier om Kamerbrieven (beleidsbrieven van een minister of staatssecretaris die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd) en brieven van het ministerie aan onderwijsinstellingen.

Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 dd september 2011-OCW

Brief Minister aan Tweede Kamer over nader besluit toekomst educatie dd 16-05-2013

kamerbrief Toekomst van de volwasseneneducatie dd 14-1-2014

Brief Tweede Kamer Actieprogramma Tel mee met Taal 6 maart 2015

Brief_TK_volwasseneneducatie feb 2017

kamerbrief-over-voortgang-actieprogramma-tel-mee-met-taal d.d. 24-11-2017

Voorgestelde regelgeving

Dit betreft voorstellen tot wijziging van wet- en regelgeving zoals gepubliceerd voor internetconsultatie of zoals naar Tweede of Eerste Kamer gestuurd.

op dit moment niet van toepassing.

Vastgestelde regelgeving

Regelgeving die de procedure voor vaststelling heeft doorlopen en gepubliceerd is in Staatsblad of Staatscourant. Dat regelgeving is vastgesteld hoeft nog niet te betekenen dat deze ook al in werking is getreden. De datum van inwerkingtreding staat vermeld in het document.

  • wetten/wetswijzigingen

Wet  9 juli 2014 tot wijziging van de WEB en de Memorie van Toelichting van het oorspronkelijk wetsvoorstel

  • (besluiten tot wijziging van) Algemene Maatregelen van Bestuur

op dit moment niet van toepassing.

  • Regelingen

Regeling Eindtermen Digitale Vaardigheden dd 29 september 2017

Regeling Taalakkoorden Actielijn 2 Tel mee met Taal dd 25 september 2017 UITBREIDING MET GELIJKE KANSEN

Regeling Taalakkoorden Actielijn 2 Tel mee met Taal dd 9 september 2016

Regeling regio’s en contactgemeenten educatie 10 okt 2014

Regeling Eindtermen Educatie 2013

Reserveringsregeling

Link naar alle overheids- en kamerstukken rond laaggeletterdheid

Officiële bekendmakingen dossier 33911

of voor het eerdere dossier:

Officiële bekendmakingen dossier 33146

 Servicedocumenten

In een servicedocument vatten wij de belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving voor u samen. Hierbij staat duidelijk aangegeven of de wijziging voorgenomen of vastgesteld is. Ook staan hierin relevante punten uit beleidsstukken en brieven.

Servicedocument wet- en regelgeving 9 september 2014

Servicedocument wet- en regelgeving 23 juni 2014

Servicedocument wet- en regelgeving educatie 2013 – versie 22 februari 2013

Servicedocument Actieplan Laaggeletterdheid dd januari 2012- Steunpunt ve

Veelgestelde vragenlijsten WEB per thema

Hier staan steeds de laatste versies van de veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem via info@steunpuntbasisvaardigheden.nl.

Latest Tweets

    Twitter

    Partners