Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Over het Steunpunt

Het Steunpunt Basisvaardigheden is een steun in de rug voor alle mensen die werken in het veld van laaggeletterdheid en volwasseneneducatie. Het Steunpunt Basisvaardigheden heeft een helpdesk- en informatiefunctie; iedereen kan terecht met vragen over beleid, budgetten en regelingen rond het onderwerp. Ook werken we samen met veel andere partijen om kennis te delen en deskundigheid van vrijwilligers en professionals te ondersteunen door middel van organisatie van bijeenkomsten, trainingen, materialen en handreikingen. Doel is het bevorderen van de effectiviteit van beleid op de basisvaardigheden Nederlandse  taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dit doet het Steunpunt ook door zijn nauwe samenwerking met het ministerie van OCW en het programma Tel mee met Taal. Zodoende vervult het Steunpunt ook een signaleringsfunctie tussen veld en overheid.  

Steunpunt basisvaardigheden is opgeheven. Deze site blijft met de huidige informatie nog tot september 2019 bereikbaar.

 

 

Latest Tweets

    Twitter

    Partners