Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Bij ons Taalakkoord is de gemeente erg betrokken. Maar deze gemeente is geen centrumgemeente van een arbeidsmarktregio. Kunnen we toch een subsidieaanvraag indienen?

Geplaatst op 27-09-2016

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden die genoemd zijn in bijlage 1 van de regeling. Één van deze voorwaarden is dat ofwel een centrumgemeente ondertekenaar van het Taalakkoord is, ofwel tenminste drie niet-centrumgemeenten. U kunt het bestaande taalakkoord uitbreiden, aanvullen of aanpassen om aan de voorwaarden te voldoen en vervolgens een subsidieaanvraag indienen.

Posted in: Samenwerkingsverbanden

Latest Tweets

    Twitter

    Partners