Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

De personeelskosten van de aanvrager mogen ten hoogste 40 % van de totale subsidiabele kosten bedragen. Tellen de kosten voor ingehuurd personeel mee in deze 40 %?

Geplaatst op 27-09-2016

Het gaat om kosten voor personeel die een dienstbetrekking hebben met de aanvrager. Dit geldt ook voor personeel dat is ingeleend of ingehuurd door de aanvrager via bijvoorbeeld een uitzendbureau. De personeelskosten van externe opdrachtnemers, bijvoorbeeld een creatief bureau of onderzoeksbureau, vallen niet onder de personeelskosten van de aanvrager.

Posted in: Samenwerkingsverbanden

Latest Tweets

    Twitter

    Partners