Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Een volledige aanvraag voor de subsidie moet tussen 1 augustus en 15 oktober 2018 zijn ingediend. Betekent dat, dat we in de praktijk pas daarna kunnen starten met de uitvoering van het project?

Geplaatst op 27-09-2016

Nee. Aanvragen worden doorlopend in behandeling genomen en beoordeeld. Het project mag echter niet eerder beginnen dan het moment waarop u de subsidie heeft aangevraagd.  Als u op 1 augustus subsidie aanvraagt, mag het project waarvoor u subsidie aanvraagt dus op zijn vroegst 2 augustus beginnen. U weet op die datum echter nog niet of uw aanvraag wordt goedgekeurd. Dit duurt namelijk maximaal 13 weken na indiening. Wanneer uw verzoek om subsidie wordt afgewezen, krijgt u geen vergoeding voor de gemaakte kosten van het reeds begonnen project. Wanneer uit de beoordeling blijkt dat u uw aanvraag moet aanvullen, geldt de datum waarop uw volledige aanvraag is ingediend als de datum van indiening.

U kunt er daarom het beste voor kiezen om uw project pas te laten beginnen op het moment dat u bericht heeft ontvangen over de toekenning van subsidie. Dit duurt maximaal 13 weken vanaf het moment dat uw volledige aanvraag is ontvangen. Als u op 1 augustus 2018 een volledige subsidieaanvraag doet, wordt dus uiterlijk 31 oktober 2018 besloten over toekenning.

Posted in: Samenwerkingsverbanden

Latest Tweets

    Twitter

    Partners