Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Het project waarvoor ik subsidie aanvraag is onderdeel van een groter project dat al is begonnen. Kan ik hiervoor subsidie aanvragen?

Geplaatst op 27-09-2016

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die nog niet hebben plaatsgevonden. Indien de kosten voor deze activiteiten (deels) uit andere bronnen worden of zijn gedekt, kunt u uitsluitend subsidie aanvragen voor het deel van de kosten dat niet door andere bronnen wordt gedekt.

Posted in: Samenwerkingsverbanden

Latest Tweets

    Twitter

    Partners