Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Kan ik subsidie aanvragen voor een project dat deels door de Europese Unie wordt betaald?

Geplaatst op 27-09-2016

Indien een project (deels) is bekostigd uit andere bronnen, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het subsidiebedrag dat u kunt aanvragen via deze subsidieregeling.

Indien de totale kosten van uw project € 250.000 bedragen, waarvan € 200.000 wordt gedekt door een subsidie van de Europese Unie, bedragen de totale kosten waarvoor u via deze regeling een aanvraag kunt doen € 50.000. Bij toekenning ontvangt u 67 % van dit bedrag.

Posted in: Samenwerkingsverbanden

Latest Tweets

    Twitter

    Partners