Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Kan ik subsidie aanvragen voor het Taalhuis of Taalpunt in mijn gemeente?

Geplaatst op 27-09-2016

U kunt geen subsidie aanvragen voor activiteiten die uit andere actielijnen van Tel mee met Taal worden of zijn ondersteund. Het gaat hierbij ook om elementen uit de methodiek “Taal voor het Leven”, waaronder het opzetten van een Taalhuis of Taalpunt. Indien uw project een aanvulling, verdieping, verrijking of verbreding vormt op bestaande activiteiten van het Taalhuis, kunt u hiervoor subsidie aanvragen. In uw subsidieaanvraag dient u duidelijk aan te geven op welke wijze hiervan sprake is bij uw project.

Posted in: Samenwerkingsverbanden

Latest Tweets

    Twitter

    Partners