Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Kunnen wij de middelen die via deze regeling beschikbaar zijn, gebruiken om wachtlijsten weg te werken?

Geplaatst op 27-09-2016

Om subsidie te kunnen ontvangen, moet worden voldaan aan de voorwaarden die in de regeling staan beschreven. U kunt geen subsidie aanvragen om opleidingen educatie (die u uit WEB-middelen betaalt) te bekostigen en ook niet om eventuele wachtlijsten voor dit aanbod weg te werken. U kunt evenmin subsidie aanvragen voor activiteiten die uit andere actielijnen van Tel mee met Taal worden of zijn ondersteund. Hierbij gaat het onder meer om de programma’s Boekstart en de Bibliotheek op School en de methodiek “Taal voor het Leven”, met inbegrip van het opzetten van een Taalhuis of Taalpunt en het trainen van taalmaatjes en taalvrijwilligers.

Met de subsidieregeling kunt u subsidie aanvragen voor projecten die een aanvulling, verdieping, verrijking of verbreding vormen op lopende activiteiten in het kader van volwasseneneducatie, leesbevordering en laaggeletterdheid. In uw subsidieaanvraag dient u duidelijk aan te geven op welke wijze uw project hieraan voldoet.

Posted in: Samenwerkingsverbanden

Latest Tweets

    Twitter

    Partners