Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Moet het Taalakkoord verplicht aandacht besteden aan leesbevordering?

Geplaatst op 27-09-2016

Het taalakkoord vertaalt de landelijke doelstellingen van het actieprogramma Tel mee met Taal naar concrete, meetbare doelstellingen op lokaal en/of regionaal niveau. De landelijke doelstellingen van Tel mee met Taal zijn gericht op zowel leesbevordering bij kinderen als de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen. In een taalakkoord moeten beide onderwerpen terugkomen. De ondertekenaars van het Taalakkoord bepalen zelf welke doelstellingen zij formuleren en hoe de voortgang wordt gemeten en geëvalueerd.

Posted in: Samenwerkingsverbanden

Latest Tweets

    Twitter

    Partners