Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Wij hebben al een Taalakkoord, maar dat voldoet niet aan de eisen in de bijlage bij de regeling. Kunnen we dan alsnog een subsidieaanvraag indienen?

Geplaatst op 27-09-2016

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden die genoemd zijn in bijlage 1 van de regeling. U kunt het bestaande taalakkoord uitbreiden, aanvullen of aanpassen om aan de voorwaarden te voldoen en vervolgens een subsidieaanvraag indienen.

Posted in: Samenwerkingsverbanden

Latest Tweets

    Twitter

    Partners