Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Hoe ga ik om met wijzigingen in het project, bijvoorbeeld in de looptijd, aantal deelnemers of de kosten?

Geplaatst op 04-12-2017

Een wijziging moet altijd gemeld worden bij DUS-I. Het kan bijvoorbeeld gaan om een inhoudelijke wijziging maar ook om een wijzing in de uitvoer (bijvoorbeeld een andere opleider). Ook kan het een wijziging in het samenwerkingsverband betreffen (bijvoorbeeld nieuwe partners of partners die ermee stoppen). Ook kunnen de deelnemersaantallen of de looptijd van het traject wijzigen.
Een wijziging kan nooit resulteren in een positieve bijstelling van het subsidiebedrag . Dat wil zeggen: u kunt niet meer subsidie krijgen dan bij toekenning is verleend.
U kunt een mail met de (gewenste) wijziging naar ocwsubsidies@minocw.nl sturen. Vermeld daarbij altijd uw projectnummer.

Posted in: Laagtaalvaardige ouders, Samenwerkingsverbanden, Werkgeversdeel

Latest Tweets

    Twitter

    Partners