Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Hoe gaat het ministerie om met de privacy van de deelnemers?

Geplaatst op 28-11-2016

Werkgevers die subsidie ontvangen zorgen ervoor dat de deelnemers aan het opleidingstraject bij het begin van het traject en bij beëindiging van het traject de door de minister vastgestelde vragenlijst ‘effectmeting taalscholing voor werknemers’ invullen. Deze vragenlijst is geanonimiseerd. Er hoeven geen namen of BSN-nummers van de deelnemers te worden doorgegeven.

Verder moet de werkgever die subsidie ontvangt een overzichtelijke, controleerbare en doelmatige administratie voeren, die zo is ingericht dat daaruit te allen tijde het aantal aanwezige deelnemers en de door hen gevolgde contacturen kunnen worden nagegaan. Ook hierbij hoeven geen BSN nummers of namen te worden bijgehouden.

Posted in: Samenwerkingsverbanden, Werkgeversdeel

Latest Tweets

    Twitter

    Partners