Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Hoe zit het met eigenaarschap en exploitatie van producten zoals websites/apps/methodes die ontwikkeld worden met deze subsidie?

Geplaatst op 15-12-2017

De subsidieontvanger is, op grond van de Kaderwet (artikel 5.8 en 5.9), verplicht om ervoor zorgen dat hij het auteursrecht heeft op de ontwikkelde methoden en materialen. De subsidieontvanger is verplicht om op verzoek van de subsidieverstrekker mee te werken aan overdracht van het intellectuele eigendom aan de subsidieverstrekker. De subsidieverstrekker streeft met deze subsidieregeling niet na dat producten of diensten worden ontwikkeld waarmee de subsidieontvanger een winstoogmerk heeft. Met de subsidieregeling wordt beoogd dat de ontwikkelde materialen en diensten zo breed mogelijk ten goede komen aan het bereiken van de doelgroep laagtaalvaardige ouders. Het melden van ontwikkelde apps e.d die geëxploiteerd gaan worden kan bij ocwsubsidies@minvws.nl ovv het projectnummer(dat je bij toekenning gekregen hebt).

Posted in: Laagtaalvaardige ouders, Samenwerkingsverbanden

Latest Tweets

    Twitter

    Partners