Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Kan een intermediair (niet zijnde lid van het samenwerkingsverband) voor de aanvraag als gemachtigde optreden voor meerdere samenwerkingsverbanden?

Geplaatst op 16-12-2016

Ja, dat kan. Als gemachtigde bent u niet de aanvrager die subsidie ontvangt, maar slechts degene die ten behoeve van het aanvragende samenwerkingsverband of de aanvragende penvoerder administratieve handelingen verricht. Voor elk samenwerkingsverband dient een aparte aanvraag te worden ingediend.

Posted in: Samenwerkingsverbanden

Latest Tweets

    Twitter

    Partners