Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Kunnen samenwerkingsverbanden afkomstig uit de BES-eilanden een beroep doen op de subsidieregeling?

Geplaatst op 11-11-2016

Nee, dat kan niet. Op grond van het algemene territorialiteitsbeginsel geldt deze subsidieregeling uitsluitend voor onderdanen in (het Europese deel van) Nederland.

Posted in: Samenwerkingsverbanden

Latest Tweets

    Twitter

    Partners