Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Mag een penvoerder namens het samenwerkingsverband personeelskosten opvoeren?

Geplaatst op 04-12-2017

Ja, dat mag. Het percentage personeelskosten dat een samenwerkingsverband op mag voeren is echter begrensd. Bij een subsidie voor activiteiten van samenwerkingsverbanden zijn de directe kosten voor de uitvoering van het project subsidiabel, waarbij de personeelskosten van de aanvrager ten hoogste 40% van de totale subsidiabele kosten bedragen. Het gaat bij personeelskosten altijd om de bruto loonkosten voor het personeel van de aanvrager dat werkzaamheden verricht ten behoeve van subsidiabele activiteiten;

Posted in: Laagtaalvaardige ouders, Samenwerkingsverbanden, Werkgeversdeel

Latest Tweets

    Twitter

    Partners