Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Wat is de definitie van de termen aanvrager, penvoerder, rechtspersoon, samenwerkingsverband?

Geplaatst op 04-12-2017

Aanvrager: diegene die de subsidieaanvraag indient. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn. Bij een samenwerkingsverband is de aanvrager tevens penvoerder.

Penvoerder subsidiestroom activiteiten in verband met laagtaalvaardige ouders
Diegene die een aanvraag indient namens ten minste twee partijen en die ten minste door die partijen wordt ondersteund, waaronder in ieder geval een gemeente, een basisbibliotheek en een school.

Penvoerder subsidiestroom activiteiten werkgevers
Diegene die namens het bedrijf de aanvraag indient.

Penvoerder subsidiestroom activiteiten samenwerkingsverbanden
De penvoerder is een partij met rechtspersoonlijkheid (niet zijnde een gemeente, een waterschap, een provincie of de Staat) die de subsidie aanvraag indient namens zijn partners. De overige partners gelden dan als deelnemer. Zij moeten bij een aanvraag de penvoerder machtigen om namens hen als penvoerder op te treden. De penvoerder is dus verantwoordelijk voor alles wat met de subsidie te maken heeft. Het is dan ook slim in het geval van samenwerkingsverbanden hier met de betrokken partijen afspraken over te maken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ieders financiële en inhoudelijke rechten en plichten, wat verwachten partners van elkaar en wat zijn de wederzijdse verplichtingen en hoe gaat het samenwerkingsverband ermee om als een of meer partners hun verplichtingen niet (kunnen) nakomen

Posted in: Laagtaalvaardige ouders, Samenwerkingsverbanden, Werkgeversdeel

Latest Tweets

    Twitter

    Partners