Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Wie mogen er cofinancieren? Moet dit in de vorm van uren of van geld?

Geplaatst op 04-12-2017

Wanneer subsidie wordt aangevraagd voor trajecten of overige activiteiten voor laagtaalvaardige ouders, moet de aanvrager minimaal 20% van de subsidiabele kosten betrekken uit andere middelen dan de aangevraagde subsidie. Bij aanvragen voor werknemerstrajecten of vanuit samenwerkingsverbanden geldt een cofinancieringpercentage van 33%. Deze andere middelen mogen afkomstig zijn van derden, de aanvrager zelf, of van de partners uit het samenwerkingsverband. Het mag hierbij gaan om zowel uren als geld.
WEB-middelen en andere middelen van het programma Tel mee met Taal kunnen niet worden meegenomen als cofinanciering.

Posted in: Laagtaalvaardige ouders, Samenwerkingsverbanden

Latest Tweets

    Twitter

    Partners