Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Update Analyse leer- en toetsmiddelen ve beschikbaar!

Geplaatst op 19-05-2015

Het Steunpunt ve heeft in 2012 een inventarisatie laten uitvoeren naar materialen en toetsen die in de volwasseneneducatie gebruikt worden voor Nederlandse taal (met name NT1), rekenen en digitale vaardigheden. Deze inventarisatie is aan de hand van de standaarden en eindtermen ve geanalyseerd en gecategoriseerd.   Zo is een overzicht ontstaan van de toepasbaarheid van verschillende materialen en toetsen op de verschillende niveaus en ontstaat inzicht in lacunes in het aanbod.

Dit voorjaar is er een update op deze analyse uitgevoerd:Rapport Aan de slag met leer- en beoordelingsmateriaal voor volwassenen versie okt 2015 . De eerder gemaakte inventarisatie is aangevuld met nieuw gemaakte materialen die zijn verschenen tussen 2012 en 1 mei 2015.  De laatste versie van het rapport staat in de link, het rapport bevat echter alleen de materialen en toetsen tot 1 mei 2015.

Ook is de inventarisatie aangescherpt en aangevuld met een overzicht van toetsmateriaal dat inzicht biedt in de bruikbaarheid/geschiktheid van de meetinstrumenten voor verschillende doeleinden (bijlage 6).  Hieronder treft u de links naar de bijlagen bij het rapport aan.

def bijlage 2 Taal (bijlage 1 zit in het Rapport)

def Bijlage 3 Lezen

def bijlage 4 Rekenen

def bijlage 5 Digitale Vaardigheden

def bijlage 6 Meetinstrumenten

Latest Tweets

    Twitter

    Partners